In 2020 is onder de bevolking van Zoelen een enquête gehouden betreffende het dorpshuis. Via de onderstaande link is de uitkomst en de analyse te lezen.

Uitkomst enquete